Przeskocz do treści

O NAS

Spółdzielnia Socjalna „Pasja” działa od końca 2015 roku przy Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie - nieopodal Oleśnicy. To bardzo wyjątkowy podmiot ekonomii społecznej nie tylko w Powiecie Oleśnickim, lecz  także jedno z nielicznych, być może jedyne tego typu przedsięwzięcie  w Polsce 촉수로 세뇌 컴퓨터 다운로드. Nasza spółdzielnia została utworzona przez dwie organizacje pozarządowe Fundację Eudajmonia oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Wymagających Pomocy, a jest ukierunkowana w pierwszej kolejności na rehabilitację społeczną oraz zawodową mieszkańców Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie Download corefont.

Każda Spółdzielnia Socjalna łączy w sobie cechy przedsiębiorstwa i organizacji pozarządowej, a stanowi specyficzną odmianę spółdzielni pracy.  Od chwili powstania w pracach zorganizowanych przez Spółdzielnię „Pasja” zatrudnienie znalazło kilkadziesiąt osób spośród mieszkańców PDPS Download Call of Duty Advanced Warfare. Nawet drobne z pozoru prace realizowane przez Spółdzielnię, przekładają się nie tylko na korzyści ekonomiczne, ale przede wszystkim stanowią efektywny instrument  osobistej pozytywnej zmiany, wśród uczestniczących w pracach osób upośledzonych intelektualnie bądź fizycznie, dotkniętych  piętnem choroby psychicznej lub wykluczonych, albo niezaradnych społecznie 비열한거리 다운로드. Terapia przez pracę jest jedną z podstawowych metod działania dla Spółdzielni „Pasja”. Oznacza to, że spółdzielnia socjalna musi prowadzić działalność gospodarczą, ale zysk osiągany z tej działalności nie jest celem samym w sobie, a środkiem do realizacji celów statutowych 대출이자계산기 다운로드. Spółdzielnia  prowadzi też działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, ale także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie asp word.

Od roku 2016 uruchomiliśmy dwa warsztaty Ergoterapii. Pralnia Fralka

Pralnię Fralka oraz Szwalnię Compasja Lion King subtitles. W strategii rozwoju Spółdzielni Socjalnej „Pasja” na najbliższy okres zapisano uruchomienie zakładu gastronomiczno-kateringowego oraz grupy sprzątającej 제인에어 다운로드. Spółdzielnia, rozwija się  w oparciu o  dostępne środki na rozwój ekonomii społecznej ale przede wszystkim w oparciu o własną przedsiębiorczość Gangsterrio download.

Naszą pierwszą wykonaną pracą był zbiór kasztanów i żołędzi na zlecenie koła łowieckiego. Zaczynaliśmy z niczego, a w chwili obecnej sukcesywnie doposażamy pralnię i inwestujemy w rozwój naszego zakładu szwalniczego 철의 꿈 다운로드. Uważamy, że naszą główną kompetencją jest uruchamianie pasji do działania, pośród ludzi wchodzących do naszego kręgu. Spółdzielnia przygotowała kilka projektów wykorzystujących tę umiejętność. Nawiązaliśmy kontakt z innymi dobrze prosperującymi spółdzielniami socjalnymi z województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego. Staramy się kooperować z innymi podmiotami ekonomii społecznej.

W 2019 roku kolejny raz wystąpiliśmy o przyznanie certyfikatu „Zakup prospołeczny” dla usług naszej pralni i szwalni. Spełniamy obecnie wyznaczone cele, które realizujemy m.in. w oparciu o środki pozyskane od Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy. Jesteśmy optymistyczni i z nadzieją patrzymy  w przyszłość.

Chętnie dzielimy się  naszym doświadczeniem i dobrymi praktykami z innymi zainteresowanymi rozwojem ekonomii społecznej lub współpracą.

Zapraszamy do kontaktu: cooppasja@gmail.com.

Do zobaczenia na drodze do przedsiębiorczości.